Zarząd:

Prezes: Zdzisław Brochocki

tel. 506 207 784

 

                       

V-ce prezes: Roman Hudzikowski            Członek Zarządu: Mirosław Kuczok  

tel.609 069 419                                      tel.606 906 953

 

                       

Sekretarz: Dawid Kazaniecki                 Skarbnik: Dominika Keler

tel.502 085 190