W dniu 24.01.2013r. odbyły się pogadanki na temat I pomocy oraz jak zachowywać się podczas załamania się lodu. Pogadanki odbyły się w II Liceum Ogólno Kształcącym w Rydułtowach. Prelekcji udzielali: Dawid Krzystala oraz Zdzisław Brochocki.