W dniu 20 kwietnia b.r. w związku z realizowanym Dniami Promocji Zdrowia, w Szkole Podstawowej nr 4 w Radlnie odbyły się prelekcje dotyczące pierwszej pomocy. Spotkanie przedstawiciela Zarządu Oddziału, miało na celu usystematyzowanie wiedz w zakresie wyzwania ambulansu na miejsce zdarzenia oraz udzielania pomocy poszkodowanemu w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. W prelekcji uczestniczyły dzieci klas I, III, IV i V.


W dniu 8 lutego b.r. odbyło się spotkanie przedstawiciela Zarządu Oddziału Powiatowego WOPR (Dawid Kazaniecki) z dziećmi z Przedszkola w Syryni. Spotkanie miało na celu przedstawienie zagrożeń, z którymi dzieci mogą spotkać się w czasie ferii zimowych. Omówione zostały zagadnienia dotyczące zachowania się w przypadku wpadnięcia do zimnej wody w zamarzniętym akwenie wodnym.