W dniu 21.12.2014 na Pływalni Krytej MOSiR w Wodzisławiu Śląskim Prezes wodzisławskiego Oddziału WOPR złożył obecnym oraz przyszłym ratownikom życzenia Świąteczno – Noworoczne oraz podzielił się opłatkiem.


W dniu 12.12.2014r. w godzinach porannych zostały prowadzone pogadanki z pierwszej pomocy w ZSE w Wodzisławiu Śl. Pogadanki prowadził prezes Oddziału Zdzisław Brochocki. Uczniowie chętnie brali udział w ćwiczeniach na manekinach oraz zadawali dużo pytań.


W dniu 15-10-2014r. o godzinie 10:00 w przedszkolu w Syryni zostały przeprowadzone pogadanki na temat udzielania I pomocy. Pogadanki prowadzili Zdzisław Brochocki oraz Dawid Kazaniecki, dzieciaki były bardzo aktywne podczas ćwiczeń oraz zadawały dużo pytań.


W dniu 20.09.2014 o godzinie 15,00 na ośrodku szkoleniowym w Bukowie odbyło się zakończenie sezonu. W trakcie spotkania prezes przedstawił raport posezonowy oraz wręczył Mateuszowi Śląską srebrną odznakę WOPR za Zasługi. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie.


10.09.2014r. na ośrodku szkoleniowym w Bukowie przeprowadzone zostały prace remontowe.


W dniu 25-06-2014 w Gimnazjum w Turzy Śl. odbyły się pogadanki na temat „Bezpieczne Wakacje na Powiecie Wodzisławskim” zasady bezpiecznego wypoczynku wykładał Prezes Oddziału Zdzisław Brochocki. W pogadankach brało udział 75 uczniów


W dniu 21.06.2014 na ośrodku szkoleniowym WOPR w Bukowie odbyło się rozpoczęcie sezonu wraz z przyrzeczeniami nowych ratowników


W dniu 10-05-2014 odbyły się pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed medycznej zorganizowanych przez ZZRG KWK Rydułtowy-Anna oraz Oddział Pow. WOPR w Wodzisławiu Śl.


W dniu 01.05.2014r od godz. 10:00 członkowie wraz z Zarządem Oddziału wodzisławskiego przystąpili do wymiany desek na pomoście na naszym Ośrodku Szkoleniowym WOPR w Bukowie. W międzyczasie przyszłe ratowniczki ćwiczyły pływanie łodzią ratunkową.


W dniu 27.04.2014r. na pływalni krytej MOSiR „CENTRUM” w Wodzisławiu Śl. Odbył się egzamin na stopień Młodszego Ratownika WOPR. Przewodniczącym egzaminu był Instruktor WOPR Witold Swoboda


W dniu 15-03-2014 w Gimnazjum Nr.2 w Wodzisławiu Śl. odbyły się pogadanki + pokazy z ratownictwa wodnego. Pokazy prowadził St. Rat. WOPR Zdzisław Brochocki, tematami zajęć były: Zasady korzystania z kąpieliska, holowanie osób zmęczonych, sposoby ratowania osób z użyciem podręcznego sprzętu oraz udzielanie I pomocy osobą z podejrzeniem urazu kręgosłupa szyjnego.


W dniu 7 marca 2014 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim odbył się „Dzień Nauki”. Młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu wodzisławskiego uczestniczyła w licznych wykładach i ćwiczeniach z różnych dziedzin życia i nauki. W bloku przyrodniczo-biologicznym, odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Wykłady i ćwiczenia przeprowadzili Prezes OP WOPR Wodzisław-Zdzisław Brochocki oraz instruktor ratownictwa wodnego, mgr Witold Swoboda. Tematyka obejmowała min. postępowanie z poszkodowanym urazowym, resuscytacja z użyciem Automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, stany zagrożenia u niemowląt oraz postępowanie z nieprzytomnym stabilnym oddechowo. W zajęciach uczestniczyło w sumie ponad 200 słuchaczy. W podsumowaniu Dyrektor szkoły-mgr Anna Białek złożyła podziękowania wszystkim prelegentom uczestniczącym w „Dniach Nauki”.


Bezpieczne ferie – był to temat spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie. Prelekcja odbyła się 17 stycznia b.r. Poruszane sprawy dotyczyły zachowania się na zamarzniętym jeziorze czy innym akwenie wodnym oraz bezpieczeństwa w czasie ferii. Zajęcia przeprowadził Prezes wodzisławskiego oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Zdzisław Brochocki. Został również przeprowadzony pokaz pierwszej pomocy, w świetle idei, „Czym skorupka za młodu nasiąknie”, czyli jak propagować pierwszą pomoc.


W dniu 14 stycznia br. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie, przeprowadzono prelekcję dotyczącą bezpiecznego zachowania się na zamarzniętych akwenach wodnych. Zajęcia miały na celu przedstawienie dzieciom zagrożeń związanych z warunkami zimowymi, postępowania w przypadku pękania lodu i wpadnięcia do przerębla. W czasie spotkania nie zabrakło również omówienia sposobów powiadamiania profesjonalnych służb ratunkowych o zdarzeniu, jak i rozpoznawania i postępowania w czasie nagłego zatrzymania krążenia. Dzieci miały okazję przećwiczyć umiejętności resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach. Zajęcia przeprowadził Ratownik Wodny, a zarazem Ratownik Medyczny Dawid Kazaniecki.