W Zespole Szkół Ekonomicznych dnia 27.11.2013 roku o godzinie 15.00 odbyły się zajęcia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Przeprowadzone zostały one przez starszego ratownika WOPRu Zdzisława Brochockiego, który obecnie pełni również funkcję Prezesa Wodzisławskiego Oddziału WOPR. W zajęciach uczestniczyła klasa 3THL oraz chętni Uczniowie. Podczas zajęć zostały omówione: zasady pierwsze pomocy przedmedycznej, RKO (resuscytacja krążeniowo – oddechowa) oraz obsługa AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny). W dalszej kolejności zajęć Uczniowie mieli możliwość przećwiczenia wcześniej omówionych postępowań dotyczących poszkodowanego na manekinach wraz z wykorzystaniem AED.


W dniu 23.11.2013r o godzinie 19.00 na naszej Krytej Pływalni odbyło się spotkanie podsumowujące nocną akcje charytatywną "Płyniemy dla Dawida". W obecności Dawida, oraz Prezesa WOPR, Zdzisława Brochockiego, wręczyliśmy pamiątkowe statuetki najmłodszym uczestnikom (Łukasz Szewczyk i Ania Słupek) najstarszej uczestniczce nocnego pływania (Pani Annie Szczyrba) oraz dziewczynie, która przepłynęła najdłuższy dystans - 6,5 km (Marcie Prokop). Dziękujemy


W dniach od 05.08 do 09.08.2013r. Ratownicy wodzisławskiego WOPR likwidowali sinicę na zbiorniku wodnym Balaton w Wodzisławiu Śl. Paliwo do łodzi motorowej zabezpieczył MOSiR "CENTRUM" Wodzisław Śl.


W dniu 08-06-2013r. odbyły się ćwiczenia ratownicze wraz z PSP Wodzisławia Śl. Pszowa oraz Rydułtów. Ćwiczenia prowadzili ratownicy z oddziału WOPR Wodzisławia Śl. oraz Rybnika.


Dnia 30.06.2013r. odbyła się uroczysta msza na wodzie, poświęcona wszystkim "wodniakom" oraz Ratownikom WOPR. Nasz oddział reprezentowali: Marek Romuzga, Roman Hudzikowski oraz Zdzisław Brochocki. Mszę odprawiał abp Metropolita Katowicki.


W dniu 22.05.2013r odbył się egzamin na Młodszego Ratownika WOPR zorganizowany wraz z Oddziałem WOPR w Jastrzębiu Zdroju. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był Wiktor Zajączkowski.


W dniu 23-03-2013 odbyły się pogadanki na temat Pierwszej Pomocy w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. którą zorganizował Janusz Sokół. Prowadzącym był Prezes Oddziału Powiatowego WOPR w Wodzisławiu Śl. Zdzisław Brochocki


W dniu 24.01.2013r. odbyły się pogadanki na temat I pomocy oraz jak zachowywać się podczas załamania się lodu. Pogadanki odbyły się w II Liceum Ogólno Kształcącym w Rydułtowach. Prelekcji udzielali: Dawid Krzystala oraz Zdzisław Brochocki.